REBELLEN

Bild 3 av 4 från mitt konstprojekt LÄMNA ROLLERNA.

Vid köp av printarna HJÄLTEN, CLOWNEN, REBELLEN och TAPETBLOMMAN går 10% av intäkterna till organisationen Maskrosbarn, Sveriges största organisation för ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Bilderna printas på ett Fine Art-papper på 300 gram. Du kan välja mellan storlekarna A4 samt A3 och i storlekarna inkluderas en bred vit kant i själva pappersytan.

Det här är Rebellen, syndabocken som identifieras som en misslyckad person. Stereotypen av hur det okunniga samhället tror att barn till missbrukare beter sig. Dricker alkohol i tidig ålder, missbrukar, hoppar av skolan och har ett sexuellt destruktivt beteende. Hon är familjens svarta får som agerar utåt, syns och hörs. Allt för att dra fokus från familjens verkliga problem och för att underliggande behov ska uppmärksammas. Bråkig, stökig, aggressiv, jobbig och besvärlig. Hon anser att all uppmärksamhet är bra, även den negativa. Rebellen är alltid i krig. Protesterande, melankolisk och rebellisk. Hon är den mest utåtagerande av de fyra rollerna, syns och får därför mest hjälp.

Till Rebellen. Tack för allt du har gjort för att tjäna mig, men nu kan du släppa brandsläckaren. Du behöver inte längre synas för att behaga, du är nu rebellen i din egen saga.