Moder Jord

Ett konstprojekt om moderskap.

För mig var övergången till moderskapet brutal. Jag insåg inte hur fysiskt och känslomässigt utmattande de första veckorna skulle vara och det är just den första tiden som gjorde att det här projektet tog form i mitt huvud en sömnlös natt.

Min Alexander, det här konstprojektet är till dig. Tack för att du gjorde mig till mamma, ingenting känns viktigare.