THE LAST MILK

Mammor som ammar sina nyfödda får oftast positiva reaktioner, medan äldre barn som ammas aldrig välkomnas lika varmt och öppet. Normer säger att du ska amma som mamma, men inte för länge. 

'THE LAST MILK' porträtterar 16 amningsresor i syfte att stärka och normalisera de normbrytande mammor som väljer att amma efter bebistiden. Bilderna skildrar att amning är en stund av stillhet och långt ifrån bara mat, tröst och sömn. Att det är primitivt, kan vara spirituellt och för många mammor en av de mest vackra delarna med moderskapet. 

Det här projektet är inte skapat för att uppmana till amning till varje pris, inte heller för att lyfta bröstmjölkens immunologiska fördelar för barnet eller hälsofördelar för oss mammor. Att hylla långtidsamning innebär heller inte att jag inte förstår mammor som inte kan eller vill amma sina barn. Vare sig du ammar, pumpar eller flaskmatar definierar inte det dig som mamma. Den här vackra resan som kallas moderskap ser olika ut för oss alla, men väljer och kan man amma länge så finns det fördelar och det måste också få lyftas.