Lämna Rollerna

Ett konstprojekt om de fyra rollerna som barn till missbrukare ofta tar på sig. I ett hem där alkoholen ständigt är närvarande är det vanligt att barnen iklär sig roller för att manipulera omgivningen att tro att allt är som det ska, men också för att dämpa egen ångest. Dessa roller är omedvetna överlevnadsstrategier för att få någon slags balans i tillvaron och skapa förutsägbarhet. Familjelivet blir som en pjäs där alla kan sina repliker. Barnen överger sig själva och anpassar sig. Roller finns mer eller mindre i alla familjer men de är mer framträdande där det finns ett kemiskt beroende. De inlärda beteendena formar personen och det finns risk att fastna och bli kvar i sin roll. Barnet behöver då hjälp med att komma ur den. 

Projektets syfte är att genom bild lyfta problemen med dessa roller. Bilderna är skapade som sagobilder, de håller barnperspektiv utan att ducka för det allvarliga. Jag vill ge betraktaren hopp om att det går att släppa rustningen, bryta mönster och lämna rollerna.

Vid köp av print går 10% av intäkterna till organisationen Maskrosbarn, Sveriges största organisation för ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.