LÄMNA ROLLERNA

Ett konstprojekt om medberoende och de fyra rollerna som barn till missbrukare ofta tar på sig. Rollerna är omedvetna överlevnadsstrategier för att få någon slags balans i tillvaron och skapa förutsägbarhet. Barnen överger sig själva, anpassar sig och familjelivet blir som en pjäs där alla kan sina repliker. De inlärda beteendena formar barnen och det finns risk att fastna och bli kvar i sin roll. Barnet behöver då hjälp med att komma ur den. 

Projektets syfte är att ge betraktaren hopp om att det går att släppa rustningen, bryta mönster och lämna rollerna.

Vid köp av print går 10% av intäkterna till organisationen Maskrosbarn, Sveriges största organisation för ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.