LÄMNA ROLLERNA

Ett konstprojekt om medberoende och de fyra rollerna som barn till missbrukare ofta tar på sig. Rollerna är omedvetna överlevnadsstrategier för att skapa förutsägbarhet. Barnen anpassar sig och familjelivet blir som en pjäs där alla kan sina repliker. Projektets syfte är att ge betraktaren hopp om att det går att släppa rustningen, bryta mönster och lämna rollerna.

10% av intäkterna till organisationen Maskrosbarn, Sveriges största organisation för ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.