SKULPTUR - BENTE

Det här är Bente, vars namn betyder Välsignad. Hon är platsen där människor letar efter kunskap och hon symboliserar lärdom, erfarenhet och läkning. 

Observera att alla skulpturer är handgjorda i järnhaltig stengodslera och har varierande storlek. Bente är ca 9 cm hög.